За да получат финансова подкрепа, животновъдите ще доказват реализирано мляко и животни - Управление и бизнес