На пазара излиза екзоскелет с 24 степени на свобода и батерии за 8 часа работа