Новата ОСП ще стартира с проекти за мерки към биопроизводство, необлаготелствани райони, стартова помощ, неземеделски дейности и диверсификацията.