Шефът на Воденицата съветван да пусне от баницата, за да си реши проблемите: Адвокатът му