Политическа критика към МОН: Ден преди началото на учебната година няма никаква яснота при какви условия ученик може да премине към обучение в електронна среда от разстояние