Праг на бедност 369 лв. за догодина предлага държавата на тристранката