Теленор определи Адриана Попова за Ръководител на отдел „Корпоративни комуникации“