3000 информационни табла за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата