Дефицитът във външната търговия се сви над два пъти за седем месеца