Пътни полицаи ще участват в родителските срещи в училищата