Съдът не видя нарушения в закрепването на ПИБ с държавни пари