Готвачките от детската градина имали симптоми на COVID-19, не се тествали