Проучване: Дистанционното обучение - причина за депресия при всеки трети ученик