ВАС остави без разглеждане жалбата срещу участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ - §22 Новини