Общината подобрява обслужването на няколко съставни селища по въпросите в ресор „Устройство на територията“