Съдът остави без разглеждане жалба срещу придобиването на дял в ПИБ от ББР - Финансов дневник