Държавата предлага линията на бедност да се увеличи с 6 лв. за година - Управление и бизнес