Бъдещите политики на ЕС се фокусират основно в транспортната свързаност - Общество и политика