Архитектурно наследство от столицата, страната и Европа. Изложба акварел на арх. Белин Моллов, посветена на Деня на София