Японската армия получи инструкции за действия в случай на среща с НЛО