Държавата предлага за догодина прагът на бедност у нас да е 369 лв.