Икономическото възстановяване на Франция е по-силно от очакванията