ВАС няма да разглежда жалбата срещу участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ