Комисията за финансов надзор сигнализира за измами