ВАС няма да разглежда жалбата срещу участието на ББР в ПИБ