Психолог: Бракът вече не се възприема като институция, към която младите хора да се стремят