За последната седмица - безработните повече от новоназначените на работа