Проф. Сийка Чавдарова: Компетентността е способност, това е способността да можеш да направиш нещо