Лични данни на милиони хора по света събирани от китайска компания