Соц. министърът ще предлага еднолично размер на линията на бедност