Антон Дончев: Имаме достойство, ще решим проблемите