С 6 лева по-висок праг на бедност през 2021 г. предлага държавата