Веригите супермаркети в Европа преосмислят недвижимите си имоти