Кола помете и уби жена до автобусна спирка във Варна