Комисия за противодействие на корупцията предяви искове за отнемане на имущество за близо 53 млн. лв.