"Амазон" наема още 100 хил. души - четвърти кръг назначения тази година