Двуцифрен спад на българския внос и износ през юли