Три български софтуерни компании са сред най-бързо растящите в Европа и Африка