Първата учебна седмица започва с лято и завършва с есен