Около 450 000 работни места вероятно ще бъдат съкратени във Великобритания през есента