Румъния вероятно ще избегне рецесията. А България?