Бюджетният дефицит на САЩ скача 2,8 пъти - до рекордните $3 трилиона