Самостоятелен COVID-сектор има вече в болницата в Добрич