Износът от България за ЕС намалява с 6.5 на сто, а вносът - с 12.1 на сто