ЧЕЗ провери всички съоръжения в близост до учебни заведения