Износът на България за ЕС намалява с 6.5% за периода януари-юни 2020 г.