Спадът във външната търговия продължава и през юли