Румен Христов силно обезпокоен от площадната коалиция