Три готвачки от детска градина в София са с коронавирус