Платежният баланс и преките инвестиции ще са на фокус през седмицата